Ắc quy vision hệ CP. Hotline: 0909 756 125 ( Mr Tâm)
Sử dụng cho bộ lưu trữ điện năng UPS
  • Thông tin chi tiết
Ắc quy Vision :
Hệ CP,FM là sn phm dùng cho UPS, bộ kích điện, lưu điện ca cun.
(12V7Ah) , 6FM100X (12V100Ah)
***Hướng dn la chn sn phm phù hp :
La chn sn phm căn cứ theo yêu cầu kích thước , dung lượng , điện áp ca hthống được tiến
hành theo các bước sau đây :.
- La chn sn phẩm theo dung lượng cn nắm rõ điện áp và dòng dung lượng hoạt động
ca trm, thi gian phóng xvà gii hạn điện áp ca trm .
Ví d: mt hthng trm DC 48V phóng xvới dung lượng 18Ah trong thi gian là 5 gi,
điện áp kết thúc là 42V thì tính toán như sau:
+ Gii hạn đin áp ngt ca một ngăn sẽ là : 42V/24 ngăn = 1.75V/ngăn
+ Ta kim tra thông strên cataloge ca sn phẩm để tìm sn phẩm đáp ứng yêu cu
dòng phóng 18AH liên tc trong 5 givà gii hạn điện áp ngt là 1.75V/cell.
+ Sn phm CTA12-100X slà la chn tt nht vì chế độ 1.75V,dung lượng phóng
trong thi gian 5 giờ đạt tiêu chuẩn là 18.8AH, cao hơn tiêu chuẩn yêu cu 5%.
+ Như vậy chúng ta ssdng 4 bình CTA12-100X mc ni tiếp nhau .
Ắc quy
Tin mới